تماس با ما

برای ارتباط با ما از طریق فرم زیر می توانید پیغام ارسال نمایید.

همچنین برای ارتباط مستقیم با ما می توانید از طریق شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

کارشناس فنی سم و کود:

0939-999-4645

کارشناس فنی بذر : 

0901-418-6606

کارشناس فروش: 

0939-100-2242

لجستیک:

0919-933-61-88