جستجو

09399994645

(مشاوره رايگان از 9 الی18)

رويان کشت امين

 • كود اسيد هيوميك گرانوله اصلان كود
  قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
  14%
  ویژگی‌های کالا
  • برند : اصلان کود
  • کشور تولید کننده : ترکیه
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر
 • کود اسید بوریک پرینوا
  قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,790,000 تومان است.
  10%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود اوره فسفات پرینوا
  قیمت اصلی 4,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,750,000 تومان است.
  9%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود چالکود نوتری پاد (NPK 7-4-7) 25 کیلوگرمی پادنا
  700,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • برند : پادنا
  • کشور تولید کننده : ایران
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر
 • کود سولفات آهن 21% پرینوا
  قیمت اصلی 630,000 تومان بود.قیمت فعلی 580,000 تومان است.
  8%
  ویژگی‌های کالا
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر
 • کود سولفات پتاسيم پرينوا
  قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است.
  4%
  ویژگی‌های کالا
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر
 • کود سولفات منگنز پرینوا
  قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,295,000 تومان است.
  4%
  ویژگی‌های کالا
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر
 • کود سولفات منیزیم پرینوا
  قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 580,000 تومان است.
  11%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود کامل NPK 10-5-40 + TE گرین پلنت ۲
  قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.
  4%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : گرین هاس
  • کشور تولید کننده : ایتالیا
  + مشاهده بیشتر
 • کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا
  قیمت اصلی 1,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.
  5%
  ویژگی‌های کالا
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  • وزن : 10 لیتری, 100 گرم, 13 لیتری, 1300 گرم, 189 گرم, 20 کیلوگرم, 20 لیتری, 200 گرمی, 250سی سی, 250گرم, 4 لیتری, 420 گرم, 5 گرم, 500 گرمی, 60 سی سی, 60 گرم, 820 گرم, بیست و پنج کیلوگرم, پنج کیلویی, پنج لیتری, ده کیلویی, سی گرم, نیم لیتری, یک کیلوگرم, یک لیتری, 50 گرم, 72 گرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر
 • کود کلسیم آمونیوم نیترات پرینوا
  قیمت اصلی 2,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.
  6%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا
  قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,300,000 تومان است.
  4%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا
  975,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود مونو آمونیوم فسفات پرینوا 
  قیمت اصلی 3,870,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,670,000 تومان است.
  5%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • فرمولاسیون : پودری
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  + مشاهده بیشتر
 • کود مونو پتاسیم فسفات پرینوا
  قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.
  13%
  ویژگی‌های کالا
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • بسته بندی : کیسه
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  • برند : پرینوا
  + مشاهده بیشتر
 • کود نیترات پتاسیم پرینوا 44-0-12
  قیمت اصلی 4,425,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,300,000 تومان است.
  3%
  ویژگی‌های کالا
  • برند : پرینوا
  • کشور تولید کننده : مکزیک
  • وزن : بیست و پنج کیلوگرم
  • فرمولاسیون : پودری
  • بسته بندی : پاکتی
  + مشاهده بیشتر