مجله رویان

هرس درخت انگور
مقالات کشاورزی
بهنام نجفی

هرس درخت انگور

هرس درخت انگور را شاید بتوان مهم‌ترین عملیات سال مدیران تاکستان دانست. هرس درختان انگور زمانی انجام می‌شود که این درخت‌ها هنوز در خواب هستند.

ادامه مطلب »
روش کاشت نهال میوه
مقالات کشاورزی
بهنام نجفی

روش کاشت نهال میوه

درختان از مهم‌ترین بخش های هر اکوسیستم هستند و به همین دلیل برای کاشت هر نوع درختی (بارده و غیربارده) باید به نکات کاشت نهال

ادامه مطلب »