مجله رویان

هرس درخت سیب
مقالات کشاورزی
بهنام نجفی

هرس درخت سیب

هرس درختان در نگهداری و باغبانی گیاهان امری ضروری است، زیرا اکثر درختان اگر بدون دخالت انسان رشد کنند پس از چند سال تبدیل به

ادامه مطلب »